Генеральне Консульство України
в Санкт-Петербурзі
засноване в 1998 році
Генеральне Консульство України
в Санкт-Петербурзі
засноване в 1998 році

Про введення в дію Тарифів консульського збору

версія для друку

Повідомляємо, що з 16 лютого 2015 року у Генконсульстві вводяться нові Тарифи консульського збору

 

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                                 Перший заступник Міністра закордонних справ України

 (підпис) Н.М.Галібаренко

                                                                                                            12 ” лютого 2015 року

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

у Посольстві та генеральних консульствах України в Російській Федерації

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

 

Долари США

Російські рублі

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

1380

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

100

6900

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

150

10350

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

60

4140

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

35

2415

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

25

1725

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

35

2415

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

15

1035

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

25

1725

 

 

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

180

12420

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

200

13800

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

2760

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

2760

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

2760

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

2760

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

2760

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

60

4140

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

210

14490

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

2070

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

2070

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

180

12420

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

280

19320

 

 

 

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи  (В)*;

 

 

 

 

разової

85

5865

 

дворазової

130

8970

 

багаторазової

200

13800

2

Оформлення короткострокової  візи (С)*;

 

 

 

разової

85

5865

 

дворазової

130

8970

 

багаторазової

200

13800

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

85

5865

*        Якщо  немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

 

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

15

1035

2

Видача витребуваного документа

50

3450

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

70

4830

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

690

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

50

3450

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

200

13800

4

Видача довідки про засвідчення документа

30

2070

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

20

1380

2

Реєстрація шлюбу

75

5175

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

100

6900

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

90

6210

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

100

6900

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

40

2760

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

120

8280

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

13800

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

50

3450

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

80

5520

 

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

3450

 

 

VІI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іншим особам

 

1 відсоток  суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше                       50 дол. США

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

400 дол. США

 

1 відсоток  суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

3450 руб.

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 27600 руб.

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше     20 дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше 1380 руб.

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

40

2760

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

 

 

30

 

60

 

 

 

 

2070

 

4140

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

іншим особам

 

 

40

 

60

 

 

2760

 

      4140

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

50

3450

є)

посвідчення заповітів

50

3450

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

6900

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США.

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 6900 руб.

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

100

6900

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

2070

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

50

3450

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

2760

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

50

 

10

 3450

 

 690

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

25

1725

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

25

1725

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

25

1725

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

25

1725

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

       0,5 відсотка  загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше      25  дол. США.

 і не більше       200 дол. США.

      0,5 відсотка  загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 1725 руб.

 і не більше 13800 руб.

14

Прийняття на зберігання документа

  40

за кожен місяць зберігання, що почався

 2760

за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток  суми, що стягується, або 1 відсоток  вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США.

1 відсоток  суми, що стягується, або 1 відсоток  вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 1035 руб. і не більше 13800 руб.

16

Вчинення морських протестів

180

      12420

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

15

1035

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

1380

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

100

6900

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

690

                       

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, повязаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

100

6900

 

IX. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

20700

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

10350

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

25

1725

  

 

span style=

Банківські реквізити Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі:
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге
ИНН 9909058830 / КПП 783561001
К/с 30101810200000000704 / БИК 044030704
р/сч 40807810839040000010

Прохання сплачувати консульський збір в відділеннях Москомприватбанка.

191124, м.Санкт-Петербург, вул.Бонч-Бруєвича, буд.1"в". Схема проїзду >>
е-mail: secr@cons-ukr.ru, web: www.cons-ukr.ru
Години прийому: Пн-Пт з 10.00 до 13.00 та з 15.30 до 17.00
Ср - з невідкладних питань. Сб-Нд - вихідні
Телефони з консульських питань: 
Запис на прийом: (812) 331-51-65 з 14:00 до 17:00,
Адресно-довідкова інформація: (812) 331-51-69 з 14:00 до 17:00.Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге - www.cons-ukr.ru
Вход

Поддержка DigitalGrad.ru